Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Wien&Wein , gevestigd te Wilhelminalaan 81 te 6042 EM Roermond.  KVK nummer:  62371320

Wien&Wein  respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Verwerking persoonsgegevens
Uw gegevens worden verzameld door Wien&Wein.  Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening en uitvoering van een afspraak of overeenkomst waarbij u als klant van Wien&Wein betrokken bent.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Telefonisch contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is voor de dienstverlening;
 • Het informeren over onze dienstverlening en producten;
 • Het verzenden van een nieuwsbrief;
 • Het verzenden van informatie over acties en/of reclame.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Adres

 

Nieuwsbrief
Wij bieden onze klanten een nieuwsbrief aan om hen te informeren over nieuws van onze organisatie, over onze producten, diensten en aanverwante zaken.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via wien@wienenwein.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bewaartermijn gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren, hierbij nemen we de wettelijke termijnen in acht.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over onze dienstverlening en de privacy